Montážní návod

Zateplená stěna

C kazety se pokládají horizontálně, ohyby směrem dolů a kotví se do primární nosné konstrukce. V místě styku 2 kazet v jedné řadě je potřebné ponechat mezeru cca 10 mm.

Množství spojů a druh kotvicího materiálu mají být stanovené v technické dokumentaci stavby, v zásadě se však doporučuje kotvení v středu každé spodní vlny C kazety přiléhající k sloupu nosné konstrukce. V podélném překrytí se C kazety spojují v max. doporučené vzdálenosti 600 mm. Kazety je doporučené vyplňovat tepelně-izolační vlnou s hustotou 30 kg/m3. Celek musí být zabezpečený vysokodifuzní fólií.

V místech styku: 1. sokl - kazeta, 2. kazeta - sloup konstrukce, 3. kazeta - kazeta, 4. lem kazety - fasádní plech, 5. distanční profil - fasádní materiál a 6. oplechování soklu - fasádní Profil, je nutné aplikovat pojistné těsnicí pásy (v některých případech je vhodnou alternativou použití silikonového tmelu), které zabezpečují vzduchotěsnost spojů (spoj 1 a 3), eliminaci vibrací vznikajících vlivem větru (spoj 2, 4, 5 a 6) a přerušení tepelných mostů.

Fasádní obkladový materiál (např. trapézové plechy nebo fasádní kazety) se připevňuje buď přímo do lemů C kazet samořeznými šrouby (pokud je fasádní trapézový plech položený vertikálně), nebo se do lemů C kazet kotví distanční profily a k nim je následně fixovaný fasádní materiál (tento způsob se uplatňuje v případě kotvení fasádních trapézových plechů horizontálně, resp. v případě potřeby zabezpečení dokonalého odvětrání). Výška distančního profilu určuje výšku odvětrávací mezery a má být stanovená v projektové dokumentaci stavby.

Zateplená střecha

C kazety se ukládají na primární nosnou konstrukci rovnoběžně s hřebenem. Po jejich vyplnění tepelnou izolací je možné postupovat několika způsoby:

  1. Přímo na C kazety se ukládá vyskodifúzní fólie a trapézový plech, který se kotví do lemů C kazet. Nutností je aplikace pojistného těsnícího pásu na styk kazeta - kazeta, aby byla zabezpečená dokonalá paronepropustnost spoje.
  2. Do lemů C kazet se kotví distanční profil pod úhlem 45°, který umožňuje položení dodatečné vrstvy tepelné izolace. Na ni se položí vysokodifúzní fólie a trapézový plech. Stejně je nutné použit těsnicí pás jako v případě 1.
  3. Do lemů C kazet se kotví distanční profil pod úhlem 45°, na ně se klade pojistná fólie a střešní trapéz. Odvětrání je zabezpečené mezerou mezi tepelnou izolací a pojistnou fólií, jako také mezerami pod horními pásy střešního trapézu.
Kontakt: David Filip, telefon: (+420) 603 108 428, e-mail: info@mojestrecha.cz